• Impact-HR

Polder stuurt aan op arbeidsmarktrevolutie

Werkgevers en werknemers zetten in 2016 alles op alles om de arbeidsmarkt open te breken. De vakbeweging, bedrijfsleven en onafhankelijke experts werken in stilte aan een handvol hervormingen om de kloof tussen vaste en flexwerkers te verkleinen. Het belangrijkste doel is om ook voor zzp’ers een sociaal vangnet te spannen en om het minder riskant te maken voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen.

Snel hervormen

De tijdsdruk is groot, zeggen betrokkenen. De explosieve groei van het aantal zelfstandigen en het feit dat werknemers en werkgevers steeds minder sociale premies afdragen, maakt de sociale zekerheid op termijn onbetaalbaar. Tegelijkertijd is er groeiend besef dat de plichten voor werkgevers zijn doorgeslagen, en dat het minder duur en riskant moet zijn om werknemers in vaste dienst te hebben. De sociale partners zetten alles op alles om eruit te komen voordat de verkiezingsstrijd later dit jaar losbarst.

Terugbrengen betalingsplicht

Het voorstel, dat de komende weken binnen de muren van de Sociaal-Economische Raad op tafel komt, stelt dat de betalingsplicht voor werkgevers van twee jaar moet worden teruggebracht tot acht weken. De rest van de ziekteperiode moet collectief worden gefinancierd, waarbij ook één miljoen zelfstandigen worden toegelaten in plaats van alleen vaste werknemers.

Basisstelsel financieren

Om dit nieuwe basisstelsel betaalbaar te krijgen, zullen alle zzp’ers worden gedwongen om premie in te leggen. De vraag of dat wel betaalbaar is voor een grote groep armlastige zelfstandigen. Binnen de vakbond FNV gaan ook stemmen op om ook de zelfstandigenaftrek af te bouwen. Om het nieuwe stelsel te financieren, maar ook om zzp’ers minder goedkoop te maken ten opzichte van vast personeel.
[Bron: FD, 9 januari 2016]

 

CBS: Sterke toename flexwerk

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent.
Focus op flexibilisering

De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’ geeft een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen. Nederland staat nu in de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje en Portugal. Binnen Nederland zijn er echter aanzienlijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Deze verschillen hangen samen met de mate van verstedelijking: in de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst.

Van de werknemers die een flexcontract krijgen, heeft na drie jaar ruim één derde een vaste baan. Werknemers in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland hebben een grotere kans op vast werk dan werknemers in andere provincies.

nieuws cbs

Meer werknemers met twee of meer banen

Het aandeel werknemers met twee of meer banen – in loondienst en/of als zelfstandige – is toegenomen van 6 procent in 2004 naar 8 procent in 2014. Werknemers die meerdere banen combineren vanuit een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling of afwisseling, zijn tevredener, bevlogener en beter inzetbaar dan werknemers met één baan. Werknemers die banen combineren uit pure financiële noodzaak hebben daarentegen vaker burn-outverschijnselen, zijn minder tevreden, minder bevlogen en zijn minder goed inzetbaar dan werkenden die één baan hebben.

Innovatieve bedrijven gaan beter om met hun flexwerkers

Bedrijven met veel flexwerkers zijn niet innovatiever dan bedrijven met veel vaste krachten. Werkgevers die flexwerkers ontwikkelmogelijkheden en uitdaging bieden en die zorgen voor opname van flexwerkers in de bedrijfscultuur blijken wel innovatiever te zijn dan werkgevers die dat niet doen.

‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus flexibilisering’ is een gezamenlijke publicatie van het CBS en TNO. Het boek bevat daarnaast ook bijdragen van auteurs van Reflect (Tilburg University), Utrecht School of Economics (Universiteit Utrecht), Ecorys, WSI Hans-Böckler-Stiftung en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Op 25 juni a.s. organiseren CBS en TNO een symposium  over deze publicatie. Meer info daarover vindt u hier.
Meer actuele CBS-cijfers en -publicaties over arbeidsmarktdynamiek en flexibilisering staan hier.

Meer informatie over TNO  en www.monitorarbeid.tno.nl/